Loading...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย หาแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดของพี่น้องประชาชน บ้านจำนัก หมู่ 4

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย หาแนวทางแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดของพี่น้องประชาชน บ้านจำนัก หมู่ 4

รูปภาพ