พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โฟสเมื่อ: 2-05-2021 11:28

ประมวลภาพกิจกรรม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ประกอบการพระราชพิธีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เป็นไปตามขัตติยราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนาน