ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป

โฟสเมื่อ: 30-04-2020 10:45

ประมวลภาพกิจกรรม