ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. เงินพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานจ้างและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โฟสเมื่อ: 14-07-2020 11:53

ประมวลภาพกิจกรรม