ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โฟสเมื่อ: 10-08-2020 14:34

ประมวลภาพกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์รับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง และปฏิบัติงานอย่างน้อย 20 วันใน 1 เดือน ระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท