Loading...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ จูมศรีสิงห์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

 

นายชวลิต พันจักร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

นางสมจิตร สุกพวงแก้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง